Saha Görevlisi, Görev Yetki ve Sorumlulukları

…………….. tarihli AFSÜ TTO Yönetim Kurulu kararınca belirlenmiş olan “Klinik Araştırma Saha Görevlisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları”na ilişkin maddeler aşağıda yer almaktadır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

  • Yeni başlayan klinik araştırma çalışmalarında araştırma için açılan hastane kodunun en geç bir hafta içinde bildirilmesi,
  • İlk hasta alınma tarihinin AFSÜ TTO-KAB’ne iletilmesi,
  • Devam etmekte olan çalışmalar için ise AFSÜ TTO-KAB’ne kayıtlı olmayan çalışmaların sponsor firmaya iletilerek AFSÜ TTO-KAB’a kayıtlanmalarının sağlanması,
  • AFSÜ TTO-KAB’ne kayıtlanan çalışmalar için ise aylık olarak “Araştırmacı Aylık Faaliyet Raporu” ve “Hastane ve Araştırmacı Hizmet Dökümü” düzenlenerek AFSÜ TTO’ne iletilmesi,
  • AFSÜ TTO imzasına sunulacak belgelerin birim koordinatörlüğüne kontrol ettirildikten sonra imza yetkilisine ulaştırılması,
  • AFSÜ TTO-KAB tarafından imzalanmış olan Biyolojik Materyal Formlarının ve sözleşmelerin bir nüshasının AFSÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne bırakılması,
  • AFSÜ TTO A.Ş. tarafından kesilen faturaların firmaya iletilmesi,
  • AFSÜ TTO’nun ve sorumlu araştırmacının vereceği benzer görevlerin yapılması

Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2023

Skip to content