Mal ve Sarf Alım Bütçesi

İlgili klinik araştırma için yapılacak iş ve işlemlerinin başvuru yapılan merkezde yapılabilmesi için, merkezin veya ilgili sağlık hizmeti biriminin imkân ve kabiliyetlerinin yetmemesi durumunda, destekleyicinin bu mal veya sarf malzemeleri dışardan satın alınabilmesi için merkez hesabına şartlı bağış olarak yatıracağı miktarı tanımlamaktadır. Bu miktarın tespiti, talep edilen mal veya sarf malzemelerin destekleyici tarafından belirlenen teknik şartnamesi ve özellikleri ile piyasa koşulları gözetilerek birlikte yapılacak sözleşme ve protokollerle belirlenmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2023

Skip to content