Deneysel Geliştirme

Deneysel Geliştirme

Deneysel geliştirme ise Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye, yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. Laboratuvar düzeyinde optimize edilen işlemin “ölçeğini büyütme” ile polimerin olası üretim yöntemlerinin araştırılmasının değerlendirilmesi gibi çalışmalar deneysel geliştirme araştırmalarına örnek olarak verilebilir.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023

Skip to content