İKİNCİ “KLİNİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ” TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ofisimiz bünyesinde üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yürütülecek olan “Klinik Araştırma Birimi” 25/10/2022 karar tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Birim faaliyetlerinin üniversitemizde oluşabilmesi amacıyla gerçekleştirilecek toplantıların ikincisi 16.03.2023 tarihinde online platform üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Klinik Araştırmalar Veritabanı Kayıt ve Kullanım Sözleşmesi taraflarından SAGİM LTD. ŞTİ. Akademik sorumlusu Prof. Dr. Alper CİHAN, AFSÜ TTO Koordinatörü Öğr. Gör. Emre SEMİZ ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Sevim AYDOĞAN, AFSÜ SUAM Baş Müdürü Hatip AYDIN, Müdür Yardımcısı Serhan TOY ile SUAM personelleri, AFSÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri, AFSÜ Klinik Araştırmalar saha personelleri katılım sağlamıştır.

Prof. Dr. Alper CİHAN tarafından Klinik Araştırmalar Veritabanı (KAV), sistemin ortaya çıkış süreci, fonksiyonları, dünyada ve Türkiye’de klinik araştırmaların durumu, klinik araştırmaların yarattığı fırsatlar ve avantajları, klinik araştırmalarda araştırma kurumu mükemmeliyet yapılanması, değerlendirme süreçleri, mali ve döner sermaye prosedürleri, sorunları ve çözüm yöntemleri ile ilgili geniş çaplı bir sunum yapılmıştır.  Cihan, Klinik Araştırma Biriminin işleyiş düzeni, hukuki boyutu ve üniversite ile bilimsel araştırmalara yönelik katkılarından da bahsetmiştir.

Toplantı sonunda, katılımcıların soruları Cihan tarafından cevaplanırken, karşılıklı görüş ve temenniler belirtilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023

Skip to content